Πορτοκαλιες

Κωδ. προϊόντος: 309

Η ανάπτυξη του δέντρου είναι ίδια με το σαγκουίνι. Έχει βαθύχρωμη σάρκα, έχει μεσαίο και μεγάλο μέγεθος.

Κωδ. προϊόντος: 308

Είναι δέντρο μέσης ζωηρότητας και μεγέθους, πλαγιόκλαδο και ιδιαίτερα παραγωγικό. Ο καρπός έχει μεσαίο μέχρι μεγάλο μέγεθος, σχήμα επιμηκές και…

Κωδ. προϊόντος: 307

Χαρακτηριστικό του καρπού είναι η χαρακτηριστική γλυκιά γεύση. Το μέγεθος του καρπού είναι από μικρό έως μεσαίο με αρκετό χυμό.

Κωδ. προϊόντος: 306

Κυρίως η συγκομιδή γίνεται μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο αλλά μπορεί ο καρπός να μείνει πάνω στο δέντρο έως…

Κωδ. προϊόντος: 305

Είναι όψιμη ποικιλία με συγκομιδή από τον Ιανουάριο έως το Μαίο. Το μέγεθος του καρπού είναι μεσαίο έως μεγάλο με…

Κωδ. προϊόντος: 304

Έχει μεγάλο χρονικό περιθώριο συγκομιδής από Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο χωρίς να υπάρξει πτώση καρπών. Ο καρπός είναι μεγάλος. Το σαρκώδες…

Κωδ. προϊόντος: 303

Τα χαρακτηριστικά του φυτού είναι ίδια με τις Ναβαλίνες. Είναι πρωιμότερα φυτά από τις Ναβαλίνες λόγω της χαμηλότερης οξύτητας των…

Κωδ. προϊόντος: 302

Δέντρο με μεγάλη περίοδο συγκομιδής, ξεκινάει από αρχές Νοέμβρη και φτάνει μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Είναι άσπερμη ποικιλία, με πολύ…

Κωδ. προϊόντος: 301

Είναι πρώιμη ποικιλία, ωριμάζει μέσα Οκτωβρίου. Το δέντρο είναι μετρίου μεγέθους αρκετά παραγωγικό. Ο καρπός έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα. Είναι…