συμβουλες

Η διαδικασία φύτευσης γίνεται ως εξής:

·Σκάβουμε ένα λάκο περίπου 10cm μεγαλύτερο από το μέγεθος της σακκούλας ή της γλάστρας.

·Πιάνουμε με προσοχή το φυτό, αφαιρούμε την σακκούλα ή την γλάστρα προσέχοντας να μη σπάσει η “μπάλα” του χώματος που περιβάλλει τις ρίζες.

·Τοποθετούμε το φυτό στην λακούβα και γεμίζουμε τα κενά με το χώμα που βγάλαμε. Η επιφάνεια της “μπάλας” του φυτού πρέπει να καλύπτεται 3cm με χώμα. Στην συνέχεια πιέζουμε το χώμα γύρω από το φυτό έτσι ώστε να είναι σταθερό στο έδαφος.

·Ποτίζουμε περιμετρικά του φυτού και αν κρίνουμε σκόπιμο κλαδεύουμε μερικά κλαδάκια. Το πότισμα και η λίπανση καθώς και η εποχή φύτευσης διαφέρουν ανάλογα το είδος του φυτού.