Ακτινιδια

Κωδ. προϊόντος: 1001

Είναι φυτό μεγάλης ζωηρότητας και παραγωγής. Ο καρπός είναι μεγάλος και κυλινδρικός με βάρος που φτάνει 170-180 gr.