ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ διαθέτουν μητρικά δένδρα καθώς και σποροπαραγωγή σε υποκείμενα Citromelo, Trojer, Νεραντζιά, Volcaneriana κλπ. Τα εμβόλια τα προμηθεύονται αποκλειστικά από τα μητρικά δένδρα η χρησιμοποιούν υγιές και πιστοποιημένο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, το όποιο προμηθεύονται από κρατικά αγροτικά ινστιτούτα.
Η επιχείρηση έχει κερδίσει ηγετική θέση στην αγορά δημιουργώντας πανελλαδικό δίκτυο διανομής, αναπτύσσοντας συνεχώς τις παραγωγικές της δυνατότητες, διευρύνοντας την γκάμα των προϊόντων της, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και επιδεικνύοντας ευελιξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.